شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

دو ویژگی مهم در موفقیت کار تیمی


دو ویژگی مهم در موفقیت کار تیمی

در اهمیت کار تیمی سخن بسیار گفته اند. گوش همه ی ما پر است از اینکه ایرانی جماعت در کار تیمی ضعیف هستند. همیشه مثال هایی از فوتبال و کشتی در آستین مان موجود است تا حرف خود را به کرسی …

در اهمیت کار تیمی سخن بسیار گفته اند. گوش همه ی ما پر است از اینکه ایرانی جماعت در کار تیمی ضعیف هستند. همیشه مثال هایی از فوتبال و کشتی در آستین مان موجود است تا حرف خود را به کرسی بنشانیم که دراین ناموفقیم و در آن موفق. البته هر وقت مصالحی در میان باشد در نفی و تأیید آن با مهارت شواهدی ارایه می کنیم. مثلاً در چند سال گذشته چند صباحی سوداگران شرکت های هرمی افکار مشمئز کننده ای در اثبات اینکه اگر منفعت همه در میان باشد ایرانی ها خیلی خوب کار تیمی بلد هستند بر زبان جاری کردند؛ که چون آفتی مرگبار تیشه بر ریشه ی فرهنگ این مرز و بوم زد. معضلات کار تیمی چنان آشکار است که نمی توان آنها را کتمان کرد.

اما براستی چرا ما در کار تیمی چندان موفق عمل نمی کنیم؟ شخصاً با تجربیاتی مواجه بوده و هستم که به دلیل قبول نداشتن یکدیگر، پیشرفت یک پروژه یا جوانه های لرزان یک ایده ی خوب را چنان به تیغ کینه و چشم تنگی قربانی می کنیم که حاصل آن جز درجا زدن و قهقرا چیزی نیست. چرا در سازمان های ما هیچکس، هیچکس را قبول ندارد؟ دلیل این همه عناد چیست؟ نمی دانم آیا پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است؟

اعضای یک تیم موفق مشکل گشا هستند. آنها همواره در جستجوی راه حلی برای مشکلات و یا تحول هستند. «هنری فورد» می گوید: دنبال درد نگردید؛ درمان را پیدا کنید.

همچنین اعضای یک تیم موفق، جملگی شایسته و لایق هستند. آنها از هر تخصص و مرامی که باشند یک آرمان مشترک دارند: «تعالی جویی». «وینسنت لومباردی» می گوید: در هر زمینه ای که تلاش می ورزیم، کیفیت زندگی ما تابع مستقیم تعالی طلبی ماست. با قاطعیت می توان گفت در هر حرکت جمعی که عنصر تعالی طلب در میان جمع فروغی نداشته باشد، آن حرکت را فرجام خوشی نیست.

www.new-manager.blogfa.com