یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

خدمت


خدمت

خدایا!
در جایی خواندم که دعا و مناجات، فرد را به باور می رساند، باور باعث روییدن عشق شده و عشق، خدمت به خلق را به همراه می آورد.
از تو می خواهم آنچنان باور و عشقی به من عطا کنی تا همواره …

خدایا!

در جایی خواندم که دعا و مناجات، فرد را به باور می رساند، باور باعث روییدن عشق شده و عشق، خدمت به خلق را به همراه می آورد.

از تو می خواهم آنچنان باور و عشقی به من عطا کنی تا همواره در خدمت خلق تو باشم.

[سحر کیانی]