یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

میرزا جمال‌الدین کرباسی


جنسیت: مرد
نام پدر: آقا میرزا ابوالمعالی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۵۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، هیوی و زاهد
در اصفهان ابتدا نزد پدر مقدمات را فرا گرفت و پس …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا میرزا ابوالمعالی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۵۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، هیوی و زاهد
در اصفهان ابتدا نزد پدر مقدمات را فرا گرفت و پس از تلمذ در خدمت بعضی از علماء شهر نجف رفت و در محضر آخوند خراسانی حاضر گشت. او از پدرش روایت کرده است. وی در جنب مزار پدرش دفن شد. از آثارش: "تلخیص‌الهیهٔ" در مهمات مسائل هیئت قدیم و شناخت تقویم و اسطرلاب است.