یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم محمود شمس‌المشرق خوارزمی


جنسیت: مرد
نام پدر: عزیز عارضی
تولد و وفات: ( ... - ۵۲۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب
مشهور به شمس‌المشرق. در علم لغت و ادب از سرآمدان روزگار خود بود. در علم فقه …

جنسیت: مرد
نام پدر: عزیز عارضی
تولد و وفات: ( ... - ۵۲۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب
مشهور به شمس‌المشرق. در علم لغت و ادب از سرآمدان روزگار خود بود. در علم فقه و خلاف نیز دست داشت و به جهات کثرت حفظ و فصاحت لفظ به او جاحظ ثانی می‌گفتند. وی مدتی در خوارزم و از معاصران خوارزم‌شاه بود و نزد او محترم و معزز. در پایان عمر به فلسفه روی آورد و به همین جهت منفور عامه شد ، به مرو رفت و در همان‌جا خود را ذبح کرد و مکتوبی به خط خوش یافتند: "هذا ما عملته ایدینا فلا یواخذ بغیرنا". از ابونصر قشیری و دیگران حدیث شنید و گویند املای حدیث نیز می‌کرد.