پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

موسیقی و نقش بیماری‌زایی آن


موسیقی و نقش بیماری‌زایی آن

برخلاف آنچه تاكنون از نقش شفابخشی موسیقی گفتیم، برخی از موسیقی‌ها هستند كه با توجه به مركز موسیقی در مغز كه هم مكان با بخش احساس است بر روی روح انسان تاثیر منفی می‌گذارد كه …

برخلاف آنچه تاكنون از نقش شفابخشی موسیقی گفتیم، برخی از موسیقی‌ها هستند كه با توجه به مركز موسیقی در مغز كه هم مكان با بخش احساس است بر روی روح انسان تاثیر منفی می‌گذارد كه دو نمونه از آنها و نتیجه تحقیقاتی كه دربار آنها شده بیان می‌شود.

موسیقی تند و نقش آن در ایجاد رفتار پرخاشجویانه

یك مطالعه در آمریكا، این باور عمومی را كه گوش كردن به موسیقی تند و خشن بدون ایجاد هیچ تاثیر مضری به تخلیه عواطف و احساسات منفی كمك می‌كند، رد می‌نماید.

پژوهشگران دانشگاه ایالتی آیوا و بخش خدمات انسانی تگزاس بر روی بیش از ۵۰۰ دانشجو كه به هفت آواز تند توسط هفت هنرمند و ۸ آواز ملایم توسط هفت هنرمند دیگر گوش كرده بودند آزمایشهایی انجام داده شد.

در این مطالعه برای ارزیابی احساسات و افكار پرخاشجویانه، از دانشجویان آزمونهای مختلف روانشناسی گرفته شد.

نتایج بدست آمده نشان داد موسیقی تند بدون آنكه تحریك یا تهدیدی وجود داشته باشد احساسات خصمانه را افزایش می‌دهد.

موسیقی بسیار بم و نقش آن در ایجاد غم و ناامیدی

دانشمندان انگلیسی در یك آزمایش نشان دادند صداهای بسیار بم و غیرقابل شنیدن برای انسانها، موسوم به مادن صوت (Infrasound)، موجب بروز حالات غیرطبیعی از قبیل اضطراب، نگرانی، غم شدید و ناامیدی در افراد می‌شوند.

دكتر ریچارد لرد از آزمایشگاه ملی فیزیك انگلیس برای بررسی تاثیر صداهای غیرقابل شنیدن بر افراد، آزمایشی ترتیب داد.

در این آزمایش لرد و همكارانش در یك سالن بزرگ اجرای موسیقی زنده، قطعاتی از موسیقی را برای ۷۵۰ شنونده پخش كردند و بدون اطلاع شنوندگان،‌در لابه لای برخی از این قطعات به كمك یك فلوت هفت متری اصوات بسیار بم و غیرقابل شنودی تولید كردند و سپس از شنوندگان خواستند تا واكنش خود به این قطعات موسیقی را بیان كنند.

با وجود اینكه شنوندگان نمی‌دانستند در كدامیك از قطعات موسیقی اصوات مادون صوت گنجانده شده، اما ۲۲ درصد از آنها با اشاره به قطعات موسیقی حاوی صداهای غیرقابل شنود، بیان كردند كه در هنگام شنیدن این قطعات دچار احساسات غیرعادی شده‌اند.

این احساسات غیرعادی عبات بودند از احساس ناآارمی و اندوه، ناامیدی شدید، نگرانی و اضطراب، تنفر و همچنین احساس ترس.

صداهای مادون صوت به طور طبیعی و در هنگام وقایعی نظیر طوفان، وزش باد و تغییرات الگوهای آب و هوایی و همچنین برخی انواع زلزله نیز تولید می‌شوند.

دانشمندان عقیده دارند كه چنین اصواتی ممكن است به طور طبیعی در برخی مكانها و خانه‌ها نیز تولید شود كه در پی آن ساكنین چنین مكانهایی ناخودآگاه احساس ترس و نگرانی می‌كنند و این احساسات خود را به وجود روح و یا مسایلی از این قبیل، نسبت می‌دهند.