پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ابواللیث نصر سمرقندی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن احمد
تولد و وفات: ( ... - ۳۷۳ /۳۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث ، متکلم ، فقیه حنفی
معروف به امام‌الهدی. وی از محدثان به نام خراسان …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن احمد
تولد و وفات: ( ... - ۳۷۳ /۳۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث ، متکلم ، فقیه حنفی
معروف به امام‌الهدی. وی از محدثان به نام خراسان بودکه در رشته‌های مختلف علوم اسلامی تألیفات داشت و کتاب‌های او را از مراکش تا اندونزی رایج بود. در برخی منابع او را با حافظ سمرقندی که معاصر وی بود و مانند او نام ابواللیث نصر داشت اشتباه کرده‌اند. ابواللیث از محمد بن فضل بخاری و دیگران روایت کرد و ابوبکر محمد بن عبدالرحمان ترمذی از وی روایت کرده است. آثار عمدهٔ وی عبارتند از: "تفسیر" که به‌وسیلهٔ ابن عرب‌شاه به ترکی عثمانی ترجمه شده ، "خزانهٔ‌الفقه" ، در فقه حنفی؛ "مختلف‌الروّایه" ، دربارهٔ اختلاف تعلیمات علمای قدیم حنفی؛ "المقدمهٔ فی الصلاه" ، در آداب نماز؛ "تنبیه‌الغافلین" و "البستان" یا "بستان‌العارفین" ، هر دو در اخلاق و زهد؛ "صحائف‌الالهیات"؛ "مختصر مقدمات الصلوات"؛ "النوازل".