پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت


کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت

کاربردهای صنعتی هوش مصنوعی هم خیلی زیاده:
کلیه سیستم های خودکار جهت برش قطعات مختلف٬ سرهم کردن و فیکس کردن قطعات داخل هم٬ اتصال آنها به هم و کنترل کیفیت محصول.
از جمله موارد …

کاربردهای صنعتی هوش مصنوعی هم خیلی زیاده:

کلیه سیستم های خودکار جهت برش قطعات مختلف٬ سرهم کردن و فیکس کردن قطعات داخل هم٬ اتصال آنها به هم و کنترل کیفیت محصول.

از جمله موارد می توان به سیستم کنترل کوره ها٬ رباتهای مختلفی که در برشکاری ورق٬ اتصال و جوشکاری استفاده می شود و همچنین سیستم های هوشمند بینایی که در کنترل کیفیت انواع محصولات بکار می رود نام برد.