دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

Apht یا زخم های دهانی


Apht یا زخم های دهانی

● آفت
به زخمهای عود کننده و درد ناک مخاط دهان آفت گفته میشود . زخمهای آفتی در چند نوع بزرگ ، کوچک و تب خالی شکل وجود دارد و شایع ترین آنها آفت کوچک بوده که به تعداد ۵ ـ ۱ عدد و به قطر …

آفت

به زخمهای عود کننده و درد ناک مخاط دهان آفت گفته میشود . زخمهای آفتی در چند نوع بزرگ ، کوچک و تب خالی شکل وجود دارد و شایع ترین آنها آفت کوچک بوده که به تعداد ۵ ـ ۱ عدد و به قطر کمتر از یک سانتیمتر و معمولاً ۵ ـ ۳ میلیمتر دیده می شود.این زخمها گرد یا بیضی شکل بوده و به رنگ زرد مایل به خاکستری با حاشیه قرمز رنگ و تا حدی برجسته دیده می شود . در ۸۰ % افراد و در زنها بیشتر از مردها دیده میشود . محل زخمها بیشتر در قسمت جلوی حفره دهان نظیر پشت لبها ، مخاط گونه ، کف دهان ، زیر و کناره ها ی زبان حتی در کام ، حلق ، لثه چسبنده به مقدار کمتر دیده میشود . غالب افراد در زیر سن ۴۰ سالگی حداقل یک یا چند بار به آن مبتلا می شوند سن شیوع آنها از دهه دوم زندگی می باشد.این زخمها درد ناک بوده و تماس غذا ، نوشیدن مایعات ، محرکهای ترشی و ادویه دار ، درد آن را تشدید می کنند . زخمهای آفتی معمولاً بدون درمان بین ۱۰ ـ ۷ روز خود بخود بهبود می یابند . عامل ایجاد کننده آن تروما ( ضربه و برخورد مسواک ) ، استرس ، برخی بیماریها و نقص در سیستم ایمنی بدن است و درمان آن علامتی بوده ، با استفاده از پمادهای بیحس کننده لیدوکائین ، دهانشویه هایی نظیر کلرهگزیدین و حذف عفونت ثانو یه دوره بهبودی به کمتر از ۵ روز کاهش می یابد بهر حال رعایت بهداشت دهان و دوری گزیدن از استرس الزامیست .

http://www.rs۲۷۲.com/

http://www.apadana-clinic.com/mavared.htm

WEST AZARBIJAN URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI

دکتر رحمت سخنی

http://www.sahand۲۷۲۵.parsiblog.com/