یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

اول اکتبر ۱۳۵۰ ـ رئیس ایرانی مجمع عمومی سازمان ملل


اول اکتبر ۱۳۵۰ ـ رئیس ایرانی مجمع عمومی سازمان ملل

نصرالله انتظام نماینده ایران در سازمان ملل که به ریاست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده بود اول اکتبر ۱۳۵۰ به دلیل اداره جلسات به بهترین وجه خود، مورد تقدیر دبیرکل وقت قرار …

نصرالله انتظام نماینده ایران در سازمان ملل که به ریاست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده بود اول اکتبر ۱۳۵۰ به دلیل اداره جلسات به بهترین وجه خود، مورد تقدیر دبیرکل وقت قرار گرفت. وی دو هفته پیش از آن رئیس آن دوره مجمع عمومی شده بود.