شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

اسرار قارچ مرگبار


ژنتیك‌دانان موفق شدند اسرار ژنتیكی نوعی قارچ مرگبار را كشف و رمزگشایی كنند. گزارش انتشار یافته در نشریه علمی «نیچر» حاكی است دانشمندان مؤسسه «تحقیقات ژنوم» توانستند كدهای ژنتیكی …

ژنتیك‌دانان موفق شدند اسرار ژنتیكی نوعی قارچ مرگبار را كشف و رمزگشایی كنند. گزارش انتشار یافته در نشریه علمی «نیچر» حاكی است دانشمندان مؤسسه «تحقیقات ژنوم» توانستند كدهای ژنتیكی قارچ «آسپرژیلوس فومیگاتوس» كه مولد عفونت‌های مرگبار و واكنش‌های آلرژیك به شمار می‌رود را رمزگشایی كنند. به گفته دانشمندان، این نوع قارچ عامل بیشترین مورد عفونت به شمار می‌رود و عفونت‌های ناشی از آن در واقع بیشتر از هر نوع كپك دیگری در جهان است. پزشكان بر این باور هستند كه افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، در برابر این نوع قارچ بسیار آسیب‌پذیر هستند و ممكن است دچار عفونت‌های شدیدی شوند. این گزارش می‌افزاید: رمزگشایی از ژنوم و گنجینه ژنتیكی قارچ «آسپرژیلوس فومیگاتوس»، راه را برای مبارزه با این عامل بیماریزا و توسعه روش‌های درمانی نوین در این زمینه هموار خواهد كرد.