سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

شادی


شادی

معبودا!
هرگاه روح درمانده ام نامی از تو می شنود، شادمانی می کند.
قلبم شروع به ستایش و تکریم تو می کند و لذتی عمیق وجودم را فرا می گیرد.
ای همه هستی من!
یاری ام کن دست در دست تو مسیر …

معبودا!

هرگاه روح درمانده ام نامی از تو می شنود، شادمانی می کند.

قلبم شروع به ستایش و تکریم تو می کند و لذتی عمیق وجودم را فرا می گیرد.

ای همه هستی من!

یاری ام کن دست در دست تو مسیر ناهموار زندگی را بپیمایم چرا که نمی خواهم هیچ چیز را جایگزین این شادی کنم.

سحر کیانی