جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

صفای آیینه جان


صفای آیینه جان

بود پیوسته نیت در ریاض روضه رضوان را
که بوسد آستان روضه شاه خراسان را
غبار آستانش دیده ها را می کند روشن
صفای مرقدش بخشد صفای آیینه جان را
سلاطین چشم آن دارند از بهر سرافرازی …

بود پیوسته نیت در ریاض روضه رضوان را

که بوسد آستان روضه شاه خراسان را

غبار آستانش دیده ها را می کند روشن

صفای مرقدش بخشد صفای آیینه جان را

سلاطین چشم آن دارند از بهر سرافرازی

که گاهی خاکروب این زمین سازند مژگان را

وصال کعبه گر خواهی سوی ایوان رضا رو نه

چه حاجت از تف دل تافتن ریگ بیابان را

اگر جمعیت دل بایدت زین در مشو غایب

که اینجا جمع می سازند دلهای پریشان را

بابا فغان شیرازی