چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

۱۳ بهمن سال ۱۱۳۶ ـ یک نمونه از رادمردی کریم خان زند


مورخانی که تاریخ زندیه را نوشته اند شکست محمد حس خان رئیس وقت ایل مغولی قاجار را در جنگ با شیخ علی خان زند ۱۳ بهمن سال ۱۱۳۶ هجری خورشیدی ( ۲ فوریه ۱۷۵۸ ) نوشته اند . در این جنگ که در …

مورخانی که تاریخ زندیه را نوشته اند شکست محمد حس خان رئیس وقت ایل مغولی قاجار را در جنگ با شیخ علی خان زند ۱۳ بهمن سال ۱۱۳۶ هجری خورشیدی ( ۲ فوریه ۱۷۵۸ ) نوشته اند . در این جنگ که در مازندران ، ناحیه اشرف ( بهشهر ) روی داد محمد حسن خان کشته شد و فتنه شمال پایان یافت.

شیخ علی خان سر بریده محمد حسن خان را نزد کریمخان فرستاد که این راد مرد از این عمل به خشم آمد و ضمن ارسال یک نامه توبیخ برای شیخ علی خان ، دستور دادکه سر محمدحسن خان را با گلاب شستند و با تشریفات ویژه به خاک سپردند و برایش مراسم ترحیم برپا داشتند.