شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

تجارب بینایی و ژنها باعث نزدیک بینی می شود .


شیوع نزدیک بینی در اغلب بخشهای جهان رو به افزایش است و این مشکل شایعترین علت نقصان بینایی است . در شماره اخیر مجله پزشکی بریتانیا مقاله ای به چاپ رسیده است که در آن در ترکیبی از …

شیوع نزدیک بینی در اغلب بخشهای جهان رو به افزایش است و این مشکل شایعترین علت نقصان بینایی است . در شماره اخیر مجله پزشکی بریتانیا مقاله ای به چاپ رسیده است که در آن در ترکیبی از استعداد ژنتیکی و تجارب بینایی مانند دیدن زیاد اشیاء در فاصله نزدیک عامل رشد غیرعادی چشم و در نهایت نزدیک بینی دانسته شده است . بدین لحاظ ارتباط قوی بین میزان تحصیلات و تشدید نزدیک بینی وجود دارد . نویسندگان مقاله عقیده دارند تا وقتی راه درمانی مناسبی برای نزدیک بینی شدید پدید آید ، عیوب انکساری چشم را باید با عینک دقیقا تصحیح کرد ، چون تصحیح بیش از حد نیاز ، موجب تشدید نزدیک بینی می شود . هم چنین همه افراد بویژه کودکان باید تشویق شوند که کتاب خواندن ، مشق نوشتن ، تلویزیون دیدن و کار با رایانه را با حفظ فاصله نور و استراحت مناسب انجام دهند .