یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

آلمان‌ها از اول با مدرنیته نساختند


آلمان‌ها از اول با مدرنیته نساختند

کشورهای غربی با مشخصه‌های خاص خودشان به توسعه دست یافتند. برخی نظریه‌پردازان غربی می‌گفتند مسیر توسعه همان است که غربی‌ها پیموده‌اند و کشورهای غیرغربی نیز به ناچار آن مسیر …

کشورهای غربی با مشخصه‌های خاص خودشان به توسعه دست یافتند. برخی نظریه‌پردازان غربی می‌گفتند مسیر توسعه همان است که غربی‌ها پیموده‌اند و کشورهای غیرغربی نیز به ناچار آن مسیر را طی خواهند کرد. اما می‌بینیم برخی کشورها مسیر توسعه غربی و مدرنیته را طی نمی‌کنند و حتی در برابر آن ایستاده‌اند. کشورهای غربی هم یکدست نیستند. آلمان‌ها از قرن نوزدهم به بعد با فرآیند مدرنیزاسیون مشکل داشتند. درواقع غرب را می‌توانیم شامل دو بخش آنگلوساکسون و اروپای قاره‌ای بدانیم. اروپای قاره‌ای خصوصاً آلمان و فرانسه از اول با مدرنیته مشکل داشتند.