چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

عبور از موانع


عبور از موانع

رسیدن به زیبایی‌ها و قدم گذاشتن در مسیری متفاوت، تنها با عبور از موانع میسر است.
اگر می‌خواهی در وضعیتی متفاوت زندگی کنی، اگر می‌خواهی نگاهت به یک دشت گل گره بخورد از موانع …

رسیدن به زیبایی‌ها و قدم گذاشتن در مسیری متفاوت، تنها با عبور از موانع میسر است.

اگر می‌خواهی در وضعیتی متفاوت زندگی کنی، اگر می‌خواهی نگاهت به یک دشت گل گره بخورد از موانع عبور کن.