پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

پورت پرینتر موازی در Matlab


پورت پرینتر موازی در Matlab

ایجاد ارتباط با پورت موازی توسط جعبه ابزار Data Acqusition صورت می گیرد

ایجاد ارتباط با پورت موازی توسط جعبه ابزار Data Acqusition صورت می‌گیرد.

data acquisition شامل مراحی است که هنگام جمع‌آوری اطلاعات و یا دادن اطلاعات باید آنها را طی کنید.

۱) ایجاد شیء دستگاه:

شیء دستگاه توسط توابع analoginput ، analogoutput ، digitalio صورت می‌گیرد.

۲) پس از اینکه شیء دستگاه ایجاد گردید باید خطوطی به آن اضافه کنیم. توسط این خطوط می‌توان برای مثال بخشی از پورت موازی را نام‌گذاری کرد و فقط با آن کار کرد.

۳) تنظیم مشخصات:

برای کنترل رفتار شیء دستگاه مقادیری به خصوصیات آن به کمک تابع set و یا نقطه نسبت می‌دهیم. می‌توان تعداد زیادی خصوصیت را با هم مقداردهی کرد.

۴) برای شروع کار شیء دستگاه اگر ارتباط آنالوگ باشد از تابع start کمک گرفته می‌شود، برای ارتباط دیجیتال مورد بحث ما نیازی به این دستور نیست.

۵) پاک کردن حافظه:

هنگامی‌که دیگر نیازی به شیء نداریم باید توسط دستور delete آن را از حافظه و توسط clear از محیط Matlab پاک کنیم.

عنوان فایل
پورت پرینتر (موازی) در Matlab application/pdf
nahveh kar ba porte movazi.pdf
23 KB
دانلود