دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۱۳ دسامبر


● ۱۵۷۴: سلطان سلیم دوم امپراتور عثمانی در حمام به علت لیزخوردن بر زمین افتاد و درگذشت . وی پس از شکست در جنگ دریایی « لپانتو » در سواحل قبرس از ناوگان مشترک اسپانیا ، اتریش ، پاپ و …

۱۵۷۴:

سلطان سلیم دوم امپراتور عثمانی در حمام به علت لیزخوردن بر زمین افتاد و درگذشت . وی پس از شکست در جنگ دریایی « لپانتو » در سواحل قبرس از ناوگان مشترک اسپانیا ، اتریش ، پاپ و ونیز و از دست دادن ۲۳۰ کشتی جنگی دچار انچنان اندوهی شده بود که از خوابگاهش بندرت بیرون می آمد و به شراب پناه برده بود. دوسال بعد از اوهم شاه طهماسب صفوی شاه ایران درگذشت.

۱۸۱۶:

نخستین اسکله خشک ( محلی که کشتی را پس از بیرون کشیدن از آب تعمیر می کنند و یا این که کشتی نو را در انجا می سازند و بعد به آب می اندازند) در بندر بوستون امریکا ساخته شد.

۱۹۱۶:

درجریان جنگ جهانی اول، بهمن در منطقه تیرول در کوههای آلپ ۱۶ هزارسرباز اتریشی و ایتالیایی را زنده به گور کرد و یک تن جان سالم به در نبرد ــ رویدادی که تاریخ نظیر آن را ثبت نکرده است .

۱۹۲۸:

سنجاق کراوات به بازار آمد.

۱۹۵۹:

ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری وقت آمریکا در جریان دیدار از ۱۱ کشور در سه قاره وارد تهران شد و پنج ساعت در اینجا توقف داشت و با سران ایران گفتگو کرد.

۱۹۶۶:

آمریکا در جریان جنگ ویتنام بمباران شهر هانوی را آغاز کزد.