سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

شیخ ابوالقاسم بشر یاسین


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۸۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
از جملۀ مشاهیر و علماء عصر و بزرگان مشایخ دهر بوده است. در میهنه سکنی گزید ، و در همان‌جا از دنیا …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۸۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
از جملۀ مشاهیر و علماء عصر و بزرگان مشایخ دهر بوده است. در میهنه سکنی گزید ، و در همان‌جا از دنیا رفته است. وی از نخستین آموزگاران روحانی و عرفانی بوسعید است که ابوسعید تا آخر عمر تحت تأثیر اسلوب رفتار و گفتار او بوده است. مقداری از شعرهائی را که بوسعید می‌خوانده ، گویا از سروده‌های بشر یاسین بوده است. بوسعید نخستین اصول مسلمانی را از وی آموخته و سخن‌ گفتن با خدا ، به ‌زبان شعر را از او یاد گرفت.