چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

رضاقلی شاملو


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک رقعه نسخ کتابت جلی متوسط ، با رقم: "کتبه العبد رضاقلی شاملو …

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک رقعه نسخ کتابت جلی متوسط ، با رقم: "کتبه العبد رضاقلی شاملو للولد الاعزالاکرم محمد ابراهیم فی سنهٔ ۱۲۵۱"؛ بیاض بغلی روی کاغذ ترمه سفیداب الوان ، نسخ و کتابت خفی متوسط ، با رقم: "حرره‌العبد المذنب المحتاج الی رحمهٔ‌الله الملک الغنی ابن احمد شاملو رضاقلی فی شهر صفر‌المظفر من شهور سنهٔ ۱۲۵۲ من‌الهجرهٔ‌المقدسهٔ‌المبارکه ثقلت من خط استاد اسماعیل قبلهٔ‌الکتاب احمد‌النیریزی رحمهٔ الله تعالی و نورالله مرقده".