یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

رمضان‌علی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
این هنرمند در تصویر آبرنگی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در شبیه سازی دست …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
این هنرمند در تصویر آبرنگی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در شبیه سازی دست داشت و در نقاشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تزئینی که از جمع حیوانات تشکیل می‌شد ، ذوق و قریحهٔ مخصوصی نشان داد. از آثار وی: دو ملائکه زیبا که یکی سوار بر اسب است و دیگری بدهنه آن را به دست گرفته که پخته و پسندیده است ، بار قم: "عمل رمضان علی سنه ۱۱۹۰"؛ تصویر استادانه شتری که از جمع انسان و حیوان تشکیل شده و بلقیس سوار بر شتر شده است و تاجی بر سر نهاده ، با رقم: "بلقیس زن سلیمان پیغمبر ، قله چهارم از کوه قاف ، عمل رمضانعلی سنهٔ ۱۱۹۰".