سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ دسامبر سال ۲۰۰۵ ـ دمکراسی مصری: «ایمان نور» پشت میله ها


۲۵ دسامبر سال ۲۰۰۵  ـ دمکراسی مصری: «ایمان نور» پشت میله ها

روزنامه های آمریکا در شماره های روز کریسمس سال ۲۰۰۵ خود (۲۵ دسامبر) این عکس ایمان نور سیاستمدار مصری مخالف حسنی مبارک را که از پشت میله ها فریاد سرداده است که در مصر «آزادی و رعایت …

روزنامه های آمریکا در شماره های روز کریسمس سال ۲۰۰۵ خود (۲۵ دسامبر) این عکس ایمان نور سیاستمدار مصری مخالف حسنی مبارک را که از پشت میله ها فریاد سرداده است که در مصر «آزادی و رعایت حقوق نیست» چاپ کرده و نوشته اند که ایمان که دست به اعتصاب غذا زده و در بیمارستان است به خاطر کاری که نکرده است به ۵ سال محکوم شده است. وی به اتهام دستور دادن به هواخواهانش که برای ثبت حزب در دفاتر اداره مربوط دولتی، امضای کافی جمع کنند که بعدا معلوم شده برخی از امضا ها جعلی بوده است دستگیر و محاکمه شده است. نور می گوید به فرض این که برخی از امضا ها جعلی باشند، این کار ربطی به او ندارد و محاکمه و محکومیت او انگیزه سیاسی دارد. نور در انتخابات ریاست جمهوری مصر دوم شده بود. دولت آمریکا که برای نخستین بار در ۳۲ سال اخیر موضع سختی در قبال دوست خود دولت مصر اتخاذ کرده از این دولت مصرا خواسته است که ایمان نور را آزاد کند. پرونده نور به دادگاه استیناف (تجدید نظر) ارسال شده است.