پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۲۵ سپتامبر ۱۸۸۱ ـ لو هسون نویسنده بزرگ چین در قرن بیستم


«لو هسونLu Xun» نویسنده برگ چین در قرن بیستم ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۱ به دنیا آمد، ۵۵ سال عمر کرد و در سال ۱۹۳۶ درگذشت. کتاب های او به پیروزی انقلاب چین کمک بسیار کرده است. او کوشید که در کتابها …

«لو هسونLu Xun» نویسنده برگ چین در قرن بیستم ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۱ به دنیا آمد، ۵۵ سال عمر کرد و در سال ۱۹۳۶ درگذشت. کتاب های او به پیروزی انقلاب چین کمک بسیار کرده است. او کوشید که در کتابها و مقالاتش مردم چین را که در پی تعرض مغول و اشغال چین در قرون وسطا و متعاقب آن مداخله گری قدرت های جهانی در قرون جدید و معاصر، به صورت انسانهایی شکیبا، قانع و آرامش طلب (توسری خور) درآمده بودند تکان دهد، به حرکت در آورد و فرهنگ سکوت و تحمل را (که یک عادت ثانوی شده بود) از آنان بزداید. لو هسون «خود فریبی»، انفعال و برخی خصلت های بد از جمله سخن چینی، دو رویی، چاپلوسی، رشوه و ترس را نتیجه تاثیر حکومت مغولها بر چین می دانست. درحقیقت، فکر انقلاب فرهنگی چین از «لو» است. «لو» در طول ۱۳ سال ۲۱ کتاب نوشت از جمله: خاطرات یک دیوانه، ارزش جنگ افزار، فردا، کونگ یی جی، توفان در فنجان چای، واقعیت های زندگی آن کیو، تاریخچه ادبیات چین، روشنایی سفید، خرگوش و گربه، برضد تجاوز و .... پس از فوت، مقالات لو هسون نیز از روزنامه ها جمع آوری و در یک مجموعه شش جلدی منتشر شده است. وی در نوشته هایش، قدرت های جهانی را پس از مغولها از عوامل بدبختی چین در قرن نوزدهم یشمار آورده است.