دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

قایم باشک با چشم بسته


قایم باشک با چشم بسته

این بازی ویژه کودکان هفت تا ۱۱ سال بوده و هدف از انجام آن، افزایش مهارت‌های جسمانی و کمک به تقویت حافظه کودک است.
برای انجام این بازی نیاز به تعدادی مقوای رنگی است.
قبل از شروع …

این بازی ویژه کودکان هفت تا ۱۱ سال بوده و هدف از انجام آن، افزایش مهارت‌های جسمانی و کمک به تقویت حافظه کودک است.

برای انجام این بازی نیاز به تعدادی مقوای رنگی است.

قبل از شروع بازی یکی از بچه‌ها به عنوان سرگروه انتخاب شده و اعضا را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کند، یکی از گروه‌ها مقواهایی را در اندازه‌های کوچک جدا کرده و روی هر کدام نام افراد گروه اول را می‌نویسد.

سپس یکی از افراد گروه دوم چشمانش را بسته و یک مقوا را بطور تصادفی انتخاب می‌کند.

فردی که نامش روی مقوا نوشته شده است، باید در گوشه‌ای از محل بازی مخفی شود و عضوی از گروه که چشمانش بسته است باید با راهنمایی اعضای گروه دوم، مکانی را که او مخفی شده است پیدا کند.

گفتنی است بچه‌های گروه فقط می‌توانند پنج راهنمایی کنند و در صورتی که فرد موفق به یافتن فرد شود، ۲۰ امتیاز گرفته و در مرحله بعد باید نام فردی که اسمش روی مقوا درج شده است را حدس بزند.

فردی که چشمانش بسته است،‌ می‌تواند پنج سؤال در خصوص ویژگی‌های فرد گروه دوم بپرسد، در صورتی که با پرسیدن سؤال اول بتواند، نام فرد را حدس بزند ۵۰ امتیاز می‌گیرد، با هر حدس غلط،

۱۰ امتیاز از کل ۵۰ امتیاز کسر می‌شود و اگر پس از پرسش پنجم، موفق به گفتن پاسخ صحیح نشود، ۲۰ امتیازی که در مرحله اول گرفته را از دست خواهد داد و از بازی اخراج می‌شود.

بازی با انتخاب یک کارت دیگر، توسط یکی دیگر از اعضای گروه دوم ادامه پیدا می‌کند پس از این‌که تمام اعضای گروه یکبار در بازی شرکت کردند، افرادی که موفق به کسب امتیازهای ۵۰ به بالا شده‌اند وارد مرحله دوم بازی شده و بازی طبق همین روال ادامه پیدا می‌کند. در پایان با شمارش امتیازها برنده بازی اعلام می‌شود.

برنده بازی فردی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد.

رها ستایش