یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

مجله آرمان


مجله آرمان

مجله آرمان به مدیری دکتر شیراز پور ـ پرتو در تهران در آذر ماه ۱۳۰۹ هجری شمسی منتشر گردید و اولین شماره آن در تاریخ مذکور در چهل صفحه به قطع کوچک در مطبعه سربی فردوسی طبع و منتشر …

مجله آرمان به مدیری دکتر شیراز پور ـ پرتو در تهران در آذر ماه ۱۳۰۹ هجری شمسی منتشر گردید و اولین شماره آن در تاریخ مذکور در چهل صفحه به قطع کوچک در مطبعه سربی فردوسی طبع و منتشر شد.‏

مجله آرمان ماهیانه بود و وجه اشتراک سالیانه آن در شماره اول در داخل کشور سه تومان و در خارج چهار دلار تعیین شده بود. محل اداره: تهران خیابان شاه آباد، کوچه قدیمی و محل طبع آن چاپخانه های مختلف فردوسی و مطبعه برادران باقر زاده مطبعه فرهومند بوده است. در خصوص قیمت این مجله لازم به ذکر است که پس از انتشار اولین شماره بر اساس استقبال خوبی که از این جریده به عمل آمد قیمت مجله از سه به دو تومان کاهش یافت.‏

آرمان مجله ای بود ادبی، تاریخی و اجتماعی و بیشتر مقالات آن به قلم نویسندگان معروف آن زمان تهیه می شد. از جمله نویسندگان آرمان می توان از دکتر پرتو، بدیع الزمان خراسانی، نصر الله فلسفی، محمد تقی بهار، رشید یاسمی، پرفسور هشترودی، رحیم زاده صفوی و ... نام برد.‏

از ترکیب نویسندگان مجله آرمان مشخص می گردد که این جریده مطالب و مقالات مفید را قلمی نموده به زیور طبع می آراست. و با اینکه قطع صفحاتش کوچک بود و بیش از ده شماره از آن منتشر نگردید، اما شهرت و نفوذی فوق العاده در میان مردم یافت. ‏

با آنکه در برخی از شماره های آرمان تعدادی تصویر از جمله تصویر ادیب پیشاوری و کمال الملک به چاپ رسیده است اما در کل نمی توان این مجله را مجله ای مصور نامید.

آرمان از حیث زیبایی طبع و کاغذ چندان قابل توجه نبوده اما جبران این نقیصه را تا اندازه ای مقالات علمی و پرمایه آن می نموده اند.

درباره محتوای مجله همان گونه که اشاره شد این مجله محتوی مقالات ادبی، تاریخی، و ترجمه های مفید و سودمند بوده است. راجع به کلمه آرمان که اسم مجله بود در پاورقی صفحه یک شماره اول مجله آمده است: "آرمان یا ارمان به معنای آرزو و زیاد حسرت عنایت فکر و کمال مطلوب است استعمالات مختلف آن کلمه در شیراز آرمان در خراسان ارمان و در بختیاری ارمون است."‏

بدیع الزمان خراسانی رباعی زیر را در باره آرمان سروده است:

روان چون مرد غمناک باد

همان جای او در بر خاک باد

که آرمان او جز خور و خواب نیست

به گیتی شتابنده چون آب نیست

سال اول مجله آرمان با انتشار شماره ده که با شماره هشت و نه یکجا طبع و توزیع شده خاتمه پیدا کرده و مجموع ده شماره به آذر ماه ۱۳۰۹ شروع و در شهریور ۱۳۱۰ پایان یافته است. توضیح اینکه شماره ۶ و ۷ مجله آرمان و همچنین شماره های ۸ و ۹ و ۱۰ هر کدام در یک مجلد نشر شده است و مجموع صفات دوره سالیانه آن ۳۴۸ صفحه می باشد.

بر حسب وعده ای که در پشت جلد آخرین شماره داده شده بنا بوده به جای شماره ۱۱ و ۱۲ یک رمان تقدیم مشترکین گردد و لی هیچ گاه این وعده عملی نگردیده و به درستی مشخص نیست که عاقبت این مجله به کجا انجامیده است.

بنابراین می توان گفت که روزنامه آرمان با انتشار ده شماره برای همیشه تعطیل شده است.

سمیرا افراسیابی