پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

ملاسلیمان تجلی لاهیجی گیلانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
پدر او از علماء گیلان بود. تجلی از معاصران مؤلف "مآثر رحیمی" بود و خط شکسته را خوش …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
پدر او از علماء گیلان بود. تجلی از معاصران مؤلف "مآثر رحیمی" بود و خط شکسته را خوش می‌نوشت. در شعر ، ابتدا جمالی تخلص می‌کرد. وی در نسا و ابیورد ملازم سلطان استاجلو قزلباش بود. او از آنجا به مشهد رفت و بعد به هندوستان سفر کرد و در آنجا تخلص جمالی را به خاوری بدل کرد ، بعد از مدتی نیز تخلص تجلی را برگزید. در برخی منابع مانند "تذکرۀ روز روشن" ترجمۀ احوال او ذیل نام خاوری سمنانی و تجلی سمنانی آمده است. تجلی در سال ۱۰۲۲ق سفری به حجاز و عتبات کرد. از وی "دیوان" شعری برجای مانده است.