سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

صفحه كلید روی صفحه نمایش


صفحه كلید روی صفحه نمایش

یكی از برنامه‌های مفید در ویندوزXP برنامه ON-SCREEN KEYBOARD است.
به كمك آن به یك صفحه كلید فیزیكی نیاز نخواهید داشت. روی دكمه START كلیك كنید. سپس گزینه‌های زیر را دنبال كنید. ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > ACCESSIBILIY > ON-SCREEN KEYBOARD
روی ON-SCREEN KEYBOARD كلیك …

یكی از برنامه‌های مفید در ویندوزXP برنامه ON-SCREEN KEYBOARD است.

به كمك آن به یك صفحه كلید فیزیكی نیاز نخواهید داشت. روی دكمه START كلیك كنید. سپس گزینه‌های زیر را دنبال كنید. ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > ACCESSIBILIY > ON-SCREEN KEYBOARD

روی ON-SCREEN KEYBOARD كلیك كنید. با اجرای این برنامه و ظاهر شدن برنامه بر روی صفحه نمایش، می‌توانید متن خود را با كلیك كردن روی كلیدهای صفحه نمایش تایپ كنید.