دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

خودآگاهی چیست؟


خودآگاهی چیست؟

توانایی شناسایی دقیق هیجان‌های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید را خودآگاهی گویند.
خودآگاهی، کنترل تمایلات خود در نحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را شامل می‌شود.
فردی …

توانایی شناسایی دقیق هیجان‌های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید را خودآگاهی گویند.

خودآگاهی، کنترل تمایلات خود در نحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را شامل می‌شود.

فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، نسبت به احساسات خود، آگاهی بی‌واسطه و بدون وقفه دارد. به عبارت دیگر، او در همان زمان که احساسی را تجربه می‌کند، نسبت به آن آگاه است و بدان اعتنا دارد.

او می‌تواند به خود بگوید، وای، من واقعا احساس حسادت، ترس، خودخوری، قدردانی، غرور، دفاع از خود در برابر انتقاد و ... می‌کنم.

در حقیقت اگر با احساساتمان روراست و سازگار نباشیم مانند قورباغه‌ای خواهیم بود که نمی‌داند چه وقت از آبی که آرام به نقطه جوش می‌رسد بیرون بپرد.

قورباغه با اینکه به راحتی می‌تواند از آب بیرون بپرد، اگر تغییر درجه حرارت به قدر کافی تدریجی باشد تا زمانی که پخته شود و بمیرد در آب باقی می‌ماند.

اگر ما بتوانیم احساسات را از قبل پیش‌بینی کنیم، قادر به اتخاذ تصمیماتی خواهیم بود که ما را به شادکامی برساند مانند؛ می‌دانم که پشیمان می‌شوم، می‌دانم احساس گناه خواهم کرد و ... احساسات، صدای درونی ما هستند که ما را راهنمایی می‌کنند. تنها نیاز به گوش دادن به آنها است.