پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

برخورد در روز استقلال


برخورد در روز استقلال

سازمان فضایی ایالات متحده آمریكا (ناسا) زمان شلیك به سوی ستاره دنباله دار هدف را روز ۴ ژوییه (۱۳تیر) مصادف با روز استقلال در این كشور اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری بی بی سی، فضا …

سازمان فضایی ایالات متحده آمریكا (ناسا) زمان شلیك به سوی ستاره دنباله دار هدف را روز ۴ ژوییه (۱۳تیر) مصادف با روز استقلال در این كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری بی بی سی، فضا پیمای «برخورد ژرف» (Deep Impact) در روز یاد شده و در ساعت ۰۵۵۲ به وقت گرینویچ، به بهترین نقطه شلیك به سوی ستاره دنباله دار «۱ Tempel » می رسد و موشكی را به سوی آن پرتاب می كند.

این موشك با سرعتی معادل ۱۰۰ برابر سرعت یك گلوله تفنگ به سوی دنباله دار مورد نظر شلیك می شود و پیش بینی می شود در اثر برخورد این موشك، همراه با پراكنده شدن یخ و غبار در فضا، حفره ای در قلب این سنگ آسمانی ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، بررسی مواد و تركیبات این فسیل فضایی كه عمر آن به زمان شكل گیری منظومه خورشیدی بازمی گردد، اطلاعات ارزشمندی را درباره تاریخچه این منظومه در اختیار ستاره شناسان قرار خواهد داد. مسؤولان این پروژه می گویند: یك روز پیش از وقوع انفجار، كاوشگری به سوی دنباله دار رها می شود تا با بهره گیری از ابزار های موجود در آن و نیز ابزار های موجود در سفینه مادر، بتوان گازها و مواد برخاسته از دنباله دار در اثر برخورد با موشك را به خوبی جمع آوری و بررسی كرد.