سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۳۱شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۲ سپتامبر ــ مسئله کره


۳۱شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۲ سپتامبر ــ مسئله کره

۲۲ سپتامبر سال ۱۹۴۸ جمهوری دمکراتیک خلق کره (شمالی) که ۱۳ روز پیش از آن اعلام استقلال کرده بود خود را حاکم همه شبه جزیره کره خواند و جمهوری کره (جنوبی) نیز که در شهر سئول اعلام رسمیت …

۲۲ سپتامبر سال ۱۹۴۸ جمهوری دمکراتیک خلق کره (شمالی) که ۱۳ روز پیش از آن اعلام استقلال کرده بود خود را حاکم همه شبه جزیره کره خواند و جمهوری کره (جنوبی) نیز که در شهر سئول اعلام رسمیت کرده بود به همین ترتیب اعلام کرد که حاکم بر همه کره است و دو دولت به این ترتیب تقسیم این شبه جزیره را رد کردند که نتیجه اش یک جنگ سه ساله بود که مسئله ای را هم حل نکرد و این مسئله به همان شدت همچنان تا به امروز ادامه دارد. این مسئله محصول ضدیت دو بلوک متخاصم آن زمان بود.