دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

جایگاه و حقوق زنان در ایران


جایگاه و حقوق زنان در ایران

سی و یک سال از انقلاب اسلامی ایران میگذرد . طی این سه دهه زنان جایگاه خاص و ویژه ای در جامعه اسلامی - ایرانی به خود اختصاص داده اند . امروز زن ایرانی نمادی از یک زن نوین در مقابل الگوی …

سی و یک سال از انقلاب اسلامی ایران میگذرد . طی این سه دهه زنان جایگاه خاص و ویژه ای در جامعه اسلامی - ایرانی به خود اختصاص داده اند . امروز زن ایرانی نمادی از یک زن نوین در مقابل الگوی جهانی زن غربی قرار گرفته است . طی سی و یک سال اخیر اگرچه ضعف های مدیریتی در پاسخگویی به مسایل زنان در ایران وجود داشته است اما باید دانست که زنان پس از انقلاب توانسته اند به کرامت ، آزادی و هویت اجتماعی متناسب با خود دست یابند . البته پرواضح است که در این خصوص نمی توان پیشرفت های زن اسلامی را با مناط غربی احتجاج کرد. در فرهنگ غربی به ارزش زن همچون کالایی در کنار خیابان ها چوب حراج می زنند . زن غربی نه تنها نمادی از حیا و یا عفت نیست بلکه تصویری از خشونت و عقده های فروخورده است. از این رو بی شک نمی توان الگوی زن اسلامی را با شاخص های غربی اندازه گیری و ارزیابی کرد.انقلاب اسلامی ایران بر پایه ارزش های اصیل دینی و الهی در باب زن و حقوق زن در جامعه به پی ریزی نظریه جدیدی در باب زن و حوزه زنان پرداخت .

اما در عین حال باید گفت امروز ایران از سوی بسیاری از کشورهای غربی متهم است که حقوق زنان را پایمال می کند و زنان در جامعه ایرانی آزاد نیستند ! امروز ایران اسلامی از سوی توپخانه های رسانه ای دشمن از جمله هالیوود متهم به آن است که در ایران مردان زنان را به بند استثمار کشیده اند و ایران سرزمین مردهاست!!

این در حالی است که دستاورد های سی و یک ساله اخیر انقلاب دقیقا خلاف این ادعاها را ثابت می کند.اگر ایران سرزمین مردهاست چرا بیش از ۶۵ درصد از کرسی های دانشگاه های ایرانی به دختران تعلق دارد. اگر حقوق زن در ایران پایمال است چگونه زنان ما در معتبرترین نشریه های بین المللی مقاله می نویسند . چگونه است که در ایران زنان به کرسی وزارت نشسته اند . اگر ایران سرزمین مردهاست چگونه است که در قوانین قضایی همواره زنان تحت حمایت قرار می گیرند؟! اگر ایران سرزمین مردهاست چرا طی سی و یک سال اخیر زنان دوشادوش مردان در صحنه های سیاسی مسارکت کرده اند و اگر ایران سرزمین مردهاست چرا و چرا و صدها چرای دیگر .

اما نکته جالب اینجاست که در همین غربی که ایران را به رعایت نکردن حقوق زنان متهم می سازد ، زنان رسما به بند استثمار کشیده شده اند . گذشته از ماهیت مردسالاری فرهنگ غربی حتی در ظاهر نیز دیگر حقوق زنان رعایت نمی شود. آماری که از سوی سازمان های بین المللی در خصوص زنان منتشر می شود بسیار اسفناک و رنج آور است. لذا در نهایت باید گفت امروز زن در غرب به کالایی برای پیشبرد اهداف سرمایه داری لیبرال تبدیل گشته است . فرهنگ اومانیستی غرب روح سوبژکتیویستی و لذت گرای افراد را به نهایت رسانده است و همین امر نیز موجب شده است مردان با سواستفاده از حقوق اساسی زنان آنان را به بند استثمار بکشند و زن را تنها به مثابه یک وسیله در کنار سایر مادیات قرار دهند .

این درحالی است که در ایران اسلامی زنان هویت واقعی خود پیدا کرده اند . در ایران دیگر به زنان به دلیل ویژگی های جنسی آنان نگاه نمی شود بلکه هویت و ذات انسانی یک زن مورد توجه قرار می گیرد.در ایران زن پیش از آن که زن باشد یک انسان است و این در حالی است که در غرب انسانیت زنان به فراموشی سپرده شده است.

طهورا مهدوی