دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

چرا هر سالی را به اسم حیوانی خوانده اند؟


قبایل ترک نژاد «ایگوری» دوازده برج را در آسمان می شناختند ، و نام دوازده سال را با قیاس دوازده برج آسمانی ، وضع کرده و عقیده داشتند که در هر سال ، خلق و خوی مردم و وقایعی که پیش می …

قبایل ترک نژاد «ایگوری» دوازده برج را در آسمان می شناختند ، و نام دوازده سال را با قیاس دوازده برج آسمانی ، وضع کرده و عقیده داشتند که در هر سال ، خلق و خوی مردم و وقایعی که پیش می آید ، شبیه به جانواری میشود که آن سال منسوب به اوست. ایرانیان در گذشته اسامی سالها را ، از تقویم ایگوری بشرح زیر اقتباس کرده اند:

سال موش ¤

سال پلنگ ¤

سال نهنگ ¤

سال اسب ¤

سال میمون ¤

سال سگ ¤

سال گاو ¤

سال خرگوش ¤

سال مار ¤

سال گوسفند ¤

سال مرغ ¤

سال خوک ¤