پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۰ فروردین ـ ۹ آوریل ـ نگاهی به سه نامدار


نهم آوریل سالروز درگذشت فرانسوا رابله نویسنده فرانسوی و فرانسیس بیكن دولتمرد ، نویسنده و فیلسوف انگلیسی و زادروز لئون بلوم سیاستمدار فرانسوی است. رابله در ۱۵۵۳ و بیكن بسال …

نهم آوریل سالروز درگذشت فرانسوا رابله نویسنده فرانسوی و فرانسیس بیكن دولتمرد ، نویسنده و فیلسوف انگلیسی و زادروز لئون بلوم سیاستمدار فرانسوی است. رابله در ۱۵۵۳ و بیكن بسال ۱۶۲۶ در گذشتند و بلوم در ۱۸۷۲به دنیا امد.

بلوم كه یك وكیل دعاوی سوسیالیست بود در جریان محاكمه دریفوس شهرت كسب كرد . پس از جدا شدن افراطیون سوسیالیست از این حزب در سال ۱۹۲۰ و تشكیل حزب كمونیست، وی حزب سوسیالیست را نوسازی كرد و سپس جبهه خلق را مركب از چپگرایان فرانسه به وجود اورد . این جبهه در انتخابات سال ۱۹۳۶ اكثریت به دست آورد و رابله نخست وزیر فرانسه شد. وی نخستین نخست وزیر سوسیالیست و تنها نخست وزیر یهودی فرانسه بوده است. بلوم در سال۱۹۵۰ درگذشت.