پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

هنر موفق حکایت دل و جان مردم است


هنر موفق حکایت دل و جان مردم است

هنر در فرهنگ ما از مقوله تفکر و اندیشه، عقل و علم، خیر و فتوت و بزرگی و عظمت است و ساده‌ترین صورت آن همان است که در مقابل و مخالف عیب قرار گرفته است؛ چنانچه گفته‌اند «عیب آن جمله …

هنر در فرهنگ ما از مقوله تفکر و اندیشه، عقل و علم، خیر و فتوت و بزرگی و عظمت است و ساده‌ترین صورت آن همان است که در مقابل و مخالف عیب قرار گرفته است؛ چنانچه گفته‌اند «عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو»...

شاید در گرفتاری‌ها و کوران‌های سخت زندگی تنها عاملی که می‌تواند بر آزادگی انسان پافشاری کند و دل را فارغ بدارد هنر است. هنر واقعی است که انسان را از فرو پاشیدگی و نا امیدی نجات می‌دهد. هنر موفق هنری است که بیانگر صدای مردم، سرود مردم، ترانه مردم، زمزمه صبح و شام مردم، شعار مردم، شعور مردم، قصه مردم، غصه مردم و خلاصه حکایت دل و جان مردم و معمار اصلاح جامعه باشد.

هنر ظرافت زندگی است و از این روست که نباید حرفه و شغلی دائمی ‌بشود، بلکه همه انسان‌ها برای لحظاتی به این ظرافت، پویائی و روحیه پروری نیاز دارند؛ هنر مانند جامه زیبا ولطیف میهمانی است که اگر دائم به تن باشد، مضحکه، بازیگری و ادا می‌شود و بازی گرفتن دائمی‌ زندگی بی معنی است...