پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

نیازمند یا بی نیاز؟


نیازمند یا بی نیاز؟

اگر احساس می کنید که باید فلان ویلا، ماشین و یا مقام را داشته باشید و بدون آن احساس ضعف و کوچک بودن می کنید، مفهوم آن اینست که تحت سلطه دارایی قرار گرفته اید. در چنین شرایطی اگر …

اگر احساس می کنید که باید فلان ویلا، ماشین و یا مقام را داشته باشید و بدون آن احساس ضعف و کوچک بودن می کنید، مفهوم آن اینست که تحت سلطه دارایی قرار گرفته اید. در چنین شرایطی اگر اتومبیل بنز و خانه ییلاقی و جواهرات مورد علاقه خود را نداشته باشید می نالید و فکر می کنید که با بدست آوردن آنها زندگی تان روبراه می شود و از آن پس شاد و خرسند خواهید بود و بسیار غافل هستید از اینکه ، این یک خیال باطل است. زیرا پس از بدست آوردن آنها، به فکر می افتید که اگر خانه بزرگ تر و ماشین گران تری داشته باشید، زندگی تان کامل می شود و به این ترتیب به بیماری زیاده طلبی دچار می شوید. این قانون طبیعت است که هر چه دارایی بیشتر داشته باشید، بیشتر به سمت آن کشیده می شوید و هرچه کمتر مال اندوز باشید خود را بی نیازتر احساس می کنید.