چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۹ سپتامبر ۱۹۴۵ ـ توجو قصدخودکشی کرد


۹ سپتامبر ۱۹۴۵ ـ توجو قصدخودکشی کرد

نهم سپتامبر در سال ۱۹۴۵، ژنرال هیدکی توجو Hedeki Tojo نخست وزیر پیشین ژاپن که دستور زدن شبیخون به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربور را صادر کرده بود دست به خودکشی زد، ولی او را نجات دادند. …

نهم سپتامبر در سال ۱۹۴۵، ژنرال هیدکی توجو Hedeki Tojo نخست وزیر پیشین ژاپن که دستور زدن شبیخون به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربور را صادر کرده بود دست به خودکشی زد، ولی او را نجات دادند. ژاپن در آن زمان تحت اشغال آمریکا بود و فرماندار آمریکایی ژاپن دستور دستگیری توجو و چهل تن از ژنرال ها و وزیران او را صادر کرده بود تا به عنوان جنایتکار جنگ محاکمه شوند. آمریکائیها پس از تنظیم یک قانون اساسی برای ژاپن، در روز هشتم سپتامبر سال ۱۹۵۱، پس از شش سال اشغال، با ژاپن قرارداد صلح امضاء کردند، اما هنوز پایگاههایی را در این کشور در اختیار دارند و ژاپن هنوز قانون اساسی خود را اصلاح نکرده است که به موجب آن از داشتن ارتش کامل محروم شده است.