شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

اسحاق شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۷۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
وی دانشمندی هنرمند بود و از علوم طب و حکمت و تفسیر بهره‌داشت و شعر فارسی و تازی می‌گفت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۷۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
وی دانشمندی هنرمند بود و از علوم طب و حکمت و تفسیر بهره‌داشت و شعر فارسی و تازی می‌گفت و همهٔ خطوط را خوش می‌نوشت. در زمان سلطنت محمدشاه قاجار از فارس به ترهان آمد و مؤید‌الدوله ظهماسب میرزا ، فرزند محمدعلی میرزا دولتشاه ، او را نزد خود نگاه داشت و سمت ملّاباشی (معلم خصوصی) یافت. وی تا زمان گنج شایگان (۱۲۷۳ق) ، با همان سمت معزز می‌زیست.