جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۲۸ ژانویه ۲۰۰۹ ـ تنها رئیس جمهور آمریکا که دو بار سوگند وفاداری یاد کرد، چرا؟


«باراک اوباما» تنها رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ استقلال این مهاجر نشین است که برای آغاز کار در این سمت دو بار سوگند یاد کرد؛ یک بار (بیستم ژانویه ۲۰۰۹) در محل برگزاری مراسم و باردیگر …

«باراک اوباما» تنها رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ استقلال این مهاجر نشین است که برای آغاز کار در این سمت دو بار سوگند یاد کرد؛ یک بار (بیستم ژانویه ۲۰۰۹) در محل برگزاری مراسم و باردیگر (۲۱ژانویه ۲۰۰۹) در کاخ سفید. چرا؟. برای اینکه بار اول قاضی ارشد دیوان عالی که سوگندنامه را می خواند و رئیس جمهور تازه در حالی که دستش را روی انجیل گذارده بود عبارت به عبارت آن را تکرار می کرد یک عبارت را جاانداخته بود. این قاضی روز بعد به کاخ سفید رفت و مراسم سوگند را در آنجا تجدید کرد. (تصویر سوگند دوگانه در زیر آمده است) گفته شده بود چون متن سوگندنامه در قانون اساسی آمده است حتی اگر یک کلمه آن خوانده و تکرار نشود مراسم تکمیل نشده و جای شک باقی خواهد ماند. برای احراز مقامات دیگر و نیز به تابعیت آمریکا درآمدن، سوگند مشابهی ادا می شود و تخطّی و نقض سوگند جرم است و مجازات سنگین دارد.