جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

وفای به عهد


وفای به عهد

وعده‌ها باید وفا کردن تمام
ور نخواهی کرد، باشی سرد و خام
وعده‌ اهل کرم گنج روان
وعده‌ نااهل شد رنج روان
در کلام خود خداوند ودود
امر فرموده است اوفوا بالعقود
گر نداری خوی ابلیسی …

وعده‌ها باید وفا کردن تمام

ور نخواهی کرد، باشی سرد و خام

وعده‌ اهل کرم گنج روان

وعده‌ نااهل شد رنج روان

در کلام خود خداوند ودود

امر فرموده است اوفوا بالعقود

گر نداری خوی ابلیسی بیا

باش محکم بر سر عهد وفا

(سعدی)