شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

خوردن پنیر قبل از خواب


خوردن پنیر قبل از خواب

خوردن پنیر قبل از خواب خرافه انگلیسی می گوید خوردن پنیر باعث دیدن خواب های بد و وضعیت مزاجی ناسالم می شود. محققان انگلیسی گفتند خطرناک بودن خوردن پنیر قبل از خواب، خرافه است. …

خوردن پنیر قبل از خواب خرافه انگلیسی می گوید خوردن پنیر باعث دیدن خواب های بد و وضعیت مزاجی ناسالم می شود. محققان انگلیسی گفتند خطرناک بودن خوردن پنیر قبل از خواب، خرافه است. به نوشته عرب آنلاین، خرافه انگلیسی می گوید خوردن پنیر باعث دیدن خواب های بد و وضعیت مزاجی ناسالم می شود. انجمن پنیرسازان انگلیس از ۲۰۰ داوطلب دعوت کرد تا ضمن آزمایشی، ۲۰ کیلو انواع پنیر را نیم ساعت پیش از خواب بخورند.۷۲ درصد این افراد گفتند خواب آرامی داشتند و ۶۷ درصد نیز گفتند خواب هایی که دیده اند به خوبی به خاطر دارند. هیچ یک از شرکت کننده ها خواب ناراحت کننده و کابوس ندیده بودند.