یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

نازکی نهاوندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در بدیهه‌سرائی استاد بود. با صادقی کتابدار (م ۱۰۱۷/۱۰۱۶ق) ، مؤلف "مجمع‌الخواص" معاصر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در بدیهه‌سرائی استاد بود. با صادقی کتابدار (م ۱۰۱۷/۱۰۱۶ق) ، مؤلف "مجمع‌الخواص" معاصر بوده است و صادقی می‌گوید که شصت و یک جلد کتاب تصنیف کرده ولی یک بیت از آنها مشهور نبوده است. از آثار وی: "دیوان" شعر.