پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

سیدمحمد نصیر حسینی فرصت شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا جعفر
تخلص: فرصت
تولد و وفات: (۱۲۷۱ -۱۳۳۹) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، نقاش و شاعر
ملقب به میرزا آقا و فرصت‌الدوله. …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا جعفر
تخلص: فرصت
تولد و وفات: (۱۲۷۱ -۱۳۳۹) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، نقاش و شاعر
ملقب به میرزا آقا و فرصت‌الدوله. در شیراز علوم متداوله از جمله صرف و نحو ، معانی و بیان و منطق و حکمت را تحصیل کرد و از شیخ مفید بیش از دیگر اساتید خود دانش آموخت. او در شعر و شاعری نیز مشهور بود. وی به زبان انگلیسی و فرانسه و پهلوی آشنائی و در فن نقاشی و موسیقی شهرتی به‌سزا داشت. مدتی از عمر خود را در هندوستان و عراق به‌سر و سیاحت گذراند و هنگام بازگشت به شیراز به اتفاق شعاع‌السلطنه ، حاکم فارس ، به تهران آمد و نزد مظفرالدین‌شاه رفت و لقب فرصت‌الدوله یافت. در اوان مشروطیت به سمت نخستین رئیس معاونت و اوقاف فارس منصوب گردید. وی تا پایان عمر مجرد زیست. مدفن او در حافظیه شیراز است. از آثار وی: "آثار عجم" یا "شیرازنامه"؛ "اشکال‌المیزان" ، در علم منطق؛ "بحورالالحان" ، در علم موسیقی و عروض؛ "جغرافیای هندوستان"؛ "صرف و نحو خط آریا"؛ "دبستان‌الفرصهٔ"؛ "دیوان" شعر؛ "منشآت" فرصت؛ "مقالات علمی و سیاسی"؛ "دریای کبیر"؛ "شطرنجیه".