یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۲۷اکتبر ۱۴۴۹ ــ الغ بیگ


۲۷اکتبر سال ۱۴۴۹ میلادی الغ بیگ پسر شاهرخ و نوه امیر تیمور (گورکان) که در ۱۳۹۳ میلادی در سلطانیه زنجان به دنیا آمده و رصد خانه معروف سمرقند را ساخته که در آن، محل ۹۹۲ ستاره شناسایی …

۲۷اکتبر سال ۱۴۴۹ میلادی الغ بیگ پسر شاهرخ و نوه امیر تیمور (گورکان) که در ۱۳۹۳ میلادی در سلطانیه زنجان به دنیا آمده و رصد خانه معروف سمرقند را ساخته که در آن، محل ۹۹۲ ستاره شناسایی شده بود در همین شهر در گذشت.

وی که از ریاضی دانان برجسته قرون وسطا و دانشمندان علم هیات (فضا شناسی) بشمار می رود در سمرقند که در عین حال خود او فرماندارش بود یک دانشکده علوم ریاضی تاسیس کرده بود و شصت دانشمند علوم ریاضی از جمله «کاشانی» را برای تدریس در آن و کار در رصدخانه به قندهار دعوت کرده بود. همین گروه به اتفاق الغ بیگ فرمولهای سینوس و تانژانت را در ریاضی نوشتند.

رصد خانه قندهار برای مشاهده ستارگان، لوله تنوره مانندی به ارتفاع ۳۵ متر و قطر پنج متر داشت.

الغ بیگ که پایتخت پدرش شهر هرات خراسان بود تنها یک پنجم از اوقات خود را صرف امور دولتی می کرد و بقیه را در تحقیقات علمی می گذرانید. وی پسر چهارم شاهرخ میرزا بود. بررسی تاریخ نشان می دهد که توجه به علم، ادب و هنر در خاندان تیموریان امری عمومی بوده است.