جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

نور


هنوز به درستی کسی نمی‌داند که نور چیست؟ با این همه دانشمندان عقیده دارند که نور نوعی انرژی است که از خورشید به زمین می‌رسد قسمت زیاد آشیاء رنگین هستند؟ شاید به طرقی آشنا شوید …

هنوز به درستی کسی نمی‌داند که نور چیست؟ با این همه دانشمندان عقیده دارند که نور نوعی انرژی است که از خورشید به زمین می‌رسد قسمت زیاد آشیاء رنگین هستند؟ شاید به طرقی آشنا شوید که وسیلهٔ بهتر شدن نور مصنوعی در خانه‌های شما باشند انرژی خورشید به شکل حرارت و نور و با امواجی که ثانیه‌ای سیصد هزار کیلومتر را می‌پیماید به زمین می‌رسد.