چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ورزش در مصر باستان


● پرش ارتفاع
پرش ارتفاع نقاشی ها، سنگ نوشته ها و تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که مصریان قدیم در رشته پرش ارتفاع مهارت وِیژه ای داشته اند. دو بازیکن روبروی هم می نشستند بگونه …

پرش ارتفاع

پرش ارتفاع نقاشی ها، سنگ نوشته ها و تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که مصریان قدیم در رشته پرش ارتفاع مهارت وِیژه ای داشته اند. دو بازیکن روبروی هم می نشستند بگونه ای که کف پای آنها مستقیم روبروی هم قرار بگیرد و دستهایشان بصورت کشیده به طرف یکدیگر دراز می شد تا حدی که نوک انگشتانشان با هم تماس کمی داشت. بازیکن سوم اگر می توانست از روی این مانع انسانی با موفقیت بپرد، دونفر دست خود را بالاتر می بردند تا اینکه این دو نفر حتی بلند می شدند و ... این ورزش یا به نوعی بازی هنوز هم در شهرهای کوچک و روستاهای مصر متداول است و Goes Steps نامیده میشود.

شنا

شنا یکی از ورزش هایی بوده است که در مصر باستان مردم به آن علاقه بسیار داشتند و در رودخانه نیل به این ورزش می پرداختند. البته شواهد تاریخی نشان می دهد که نیل تنها محلی نبوده که مردم مبادرت به ورزش می کردند مکانهای دیگری مانند Noblemens نیز مانند استخر وجود داشته که شاهزاده ها و اشراف در آن به شنا کردن می پرداختند. نکته جالب آنکه بنظر می رسد آرامش و سکون نیل از جمله مهمترین دلایلی بوده که جوانان را به شنا تشویق می کرده است.

قایقرانی

نقش دیواری در مصر باستان بله قایقرانی با قایق های پارویی از دیر باز جزو ورزشهایی در مصر بوده که بعنوان مهارتهای نظامی نیز محسوب می شده. به علت نیاز به داشتن بدنی قوی معمولا" قشر خاصی در مصر باستان به این موارد می پرداختند و پارو زنان در یافته بودند که چگونه با حرکاتی هارمونیک بهترین استفاده را از پارو زدن گروهی ببرند. در هر قایق یک نفر بعنوان رهبر انتخاب می شد و حرکات پاروزنان را کنترل می کرد و در صورت لازم دستوراتی را برای تغییر جهت نیز به آنها می داد، روشی که امروزه نیز در بسیاری از مسابقات قایقرانی مورد استفاده قرار میگیرد.

سوارکاری

اسب سواری بعد از جنگ های بسیار و به دنبال آن ارابه رانی در مصر باستان متداول شد. این ورزش در ابتدا با استفاده از حیوانات وحشی انجام می گشت و مصریان باستان مسابقات اسب سواری را بیشتر مناسب جوانان می دانستند. در ابتدا بدون زین و یراق پشت حیوان یا اسب می نشستند و اسب سوار با قدرت با کنترل دهانه است آنرا برای حرکت هدایت می کرد.