یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

میرزا علی آشتیانی


جنسیت: مرد
نام پدر: یوسف
تخلص: میکده
تولد و وفات: (۱۲۵۴ -۱۳۲۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در کسوت مستوفیان بود. آشتیانی در اشعار خود آداب و عقاید غیر …

جنسیت: مرد
نام پدر: یوسف
تخلص: میکده
تولد و وفات: (۱۲۵۴ -۱۳۲۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در کسوت مستوفیان بود. آشتیانی در اشعار خود آداب و عقاید غیر معقول و خرافات را مورد حمله قرار می‌داد و از انتقاد از دیگران ابا نداشت. آثار وی عبارتند از "چهارفصل میکده" ، حاوی قصص؛ و مقداری رباعی و غزل؛ "چرند نامه".