یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

وزن ایده‌آل بدن شما چقدر باید باشد؟


وزن ایده‌آل بدن شما چقدر باید باشد؟

باید توجه کرد که در نژادهای مختلف با توجه به قد، جنسیت و وضعیت جسمانی افراد، وزن ایده‌آل برای هر شخص متغیر است.برای محاسبه این مقدار جدول‌ها و فرمول‌های بسیاری وجود دارد که …

باید توجه کرد که در نژادهای مختلف با توجه به قد، جنسیت و وضعیت جسمانی افراد، وزن ایده‌آل برای هر شخص متغیر است.برای محاسبه این مقدار جدول‌ها و فرمول‌های بسیاری وجود دارد که هر کدام دارای محاسن و معایب خاص خود هستند.یکی از فرمول‌هایی که قابل انطباق با بسیاری از نژادها است به شرح ذیل است.

در مورد خانم‌ها:

حدود ۴۵ کیلوگرم(۱۰۰ پوند) برای اولین ۱۵۰ سانتی‌متر از قد و حدود ۲ کیلوگرم به ازای هر ۲.۵۴ سانت قد به عدد ۴۵ اضافه می‌شود.به عنوان مثال خانمی که ۱۶۵ سانتی‌متر قد دارد وزن ایده‌آل باید در حدود کیلوگرم ۵۷=(۶×۲)+۴۵ باشد.

در مورد آقایان:

حدود ۴۸ کیلوگرم(۱۰۶ پوند) برای اولین ۱۵۰ سانتی‌متر قد و حدود ۶/۲ کیلوگرم به ازا هر ۲.۵ سانت اضافه می‌شود.به عنوان مثال وزن ایده‌آل مردی با قد ۱۷۵ سانتی‌متر باید در حدود کیلوگرم ۷۴=(۱۰×۶/۲)+۴۸ باشد.البته برای افراد با استخوان‌بندی درشت ۱۰ درصد اضافه و برای افراد ریز نقش ۱۰ درصد کم می‌شود.