پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

تمرکز کنید و به مشکلات یورش ببرید


تمرکز کنید و به مشکلات یورش ببرید

۹ راز بزرگ سرداران جنگی که به درد موفقیت در زندگی هم می خورد

فرماندهان بزرگ تاریخ دستورات و تکنیک‌های نظامی و جنگی، در دل خود درس‌های بزرگی برای موفقیت دارند. چرا؟ چون جنگ و فعالیت‌های نظامی، هدفی دارند؛ هدف جدیت، قاطعیت، خلاقیت و سرعت عملی دارند که همین‌ها، برای موفقیت کافی است. در ارتش‌های برجسته و قدرتمند جهان، اصول و دستورالعمل‌هایی تدریس می‌شود که می‌تواند برای افرادی که قصد موفق شدن دارند، حسابی به کار بیاید. برخی از این دستورات را، مرور کنید تا ببینید این حوزه‌ها چقدر می‌توانند شبیه هم باشند...

● هدف

همه عملیات‌های نظامی، باید به سوی یک هدف روشن، قاطع و به دست آوردنی، هدایت شوند. اگر چنین هدفی وجود نداشته باشد، پس کل عملیات هم بیهوده خواهد بود. زندگی‌ها، کار‌ها و فعالیت‌های روزانه ما نیز، باید معطوف به هدف‌هایی اینچنینی باشد وگرنه مثل ارتش‌های بزرگ جهان که هدفی نداشته‌اند، تار و مار خواهیم شد؛ مثل آب خوردن.

● تمرکز نیرو

نظامی‌ها می‌گویند نیروی جنگی‌تان را در زمان و مکان مناسب متمرکز کنید. این، قاعده فرماندهان بزرگ است. اگر نیرویتان را، مثلا روی کارهای بی‌ارزش متمرکز کنید، حتی بزرگ‌ترین تمرکز فکر را هم که داشته باشید، به هیچ کجا نخواهید رسید. باید بتوانید این مکان و زمان مناسب را شناسایی کنید تا بتوانید روی آن تمرکز کنید.

● آفند

نظامی‌ها می‌گویند هدف را، باید تصرف کنید، نگهش دارید و از آن، بهره‌برداری کنید. قرار نیست به هدف‌ها برسید، بعد آنها را‌‌ رها کنید. هر هدفی که به آن می‌رسید، قرار است پله هدف بزرگ‌تر و بعد‌تر شما باشد.

● بهره‌وری نیرو

مساله اولیه شما، رسیدن به هدفی است که در نظر گرفته‌اید. به نسبت این مساله، بقیه چیز‌ها، مسائل ثانویه محسوب می‌شوند. قاعده بهره‌وری نیرو، می‌گوید حداقل نیروی ممکن باید صرف مسائل ثانویه شود؛ هرچقدر کمتر، بهتر.

● سادگی

نقشه‌ها، روشن و ساده باشد و دستور‌ها و دستورالعمل‌ها، واضح و مختصر. ابهام، تناقض و پیچیدگی را برای همیشه چال کنید.

● بهره‌وری نیرو

مساله اولیه شما، رسیدن به هدفی است که در نظر گرفته‌اید. به نسبت این مساله، بقیه چیز‌ها، مسائل ثانویه محسوب می‌شوند. قاعده بهره‌وری نیرو، می‌گوید حداقل نیروی ممکن باید صرف مسائل ثانویه شود؛ هرچقدر کمتر، بهتر.

● تحرک

تحرک شما باید بالا باشد تا دشمنانتان، مدام گیج شوند و در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده قرار بگیرند. در زندگی نیز، باید تحرک بالایی داشته باشید تا هیچ خطری تهدیدتان نکند؛ مخصوصا در حوزه کار، شغل و تجارت.

● امنیت

هرگز غافلگیر نشوید و به دشمن، اجازه ندهید غافلگیرتان کند. همیشه حواستان جمع باشد و امنیت هدف‌هایی را که تصرف کرده‌اید، خوب حفظ کنید؛ با تیز بودن و هوشیاری.

● غافلگیری

به دشمنانتان در زمان و مکان و حالتی که فکرش را هم نمی‌کنند، حمله کنید. به مشکلات کاری و رقبای تجاری و مسائل بغرنج زندگی‌تان نیز از جایی که فکرش را نمی‌کنند، یورش ببرید.

● وحدت فرماندهی

فقط باید یک نفر دستور بدهد؛ این است قاعده خشن نظامی‌ها و جنگی‌ها. در زندگی شما نیز، تنها یک نفر باید دستور بدهد؛ این به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای وحدت فرماندهی است. ضمن اینکه این یک نفر، می‌تواند مشورت هم بکند.