چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

گواهینامه بین المللی رانندگی


گواهینامه بین المللی رانندگی

برای رانندگی در یکصد وشصت کشور جهان می باید گواهینامه ملی آن یا یک گواهینامه بین المللی در اختیار داشته باشید.
(آی – دی - اف) یک مجوز بین المللی برای رانندگی است که دارندگان آن قادر …

برای رانندگی در یکصد وشصت کشور جهان می باید گواهینامه ملی آن یا یک گواهینامه بین المللی در اختیار داشته باشید.

(آی – دی - اف) یک مجوز بین المللی برای رانندگی است که دارندگان آن قادر خواهند بود بدون نیاز به گذراندن دوره های آموزش رانندگی یا شرکت در امتحانات راهنمایی و رانندگی در بیش از یکصد وشصت کشور جهان رانندگی نمایند، مضاف بر اینکه این مجوز به عنوان یک سند معتبر بین المللی، می تواند تعیین و تأیید کننده هویت دارنده آن به شمار آید. اضافه می نماید متقاضیان این نوع گواهینامه می توانند در داخل کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاونت راهنمایی و رانندگی و با ارائه اصل گواهینامه ایرانی معتبر، یک قطعه عکس ۴*۶ و پاسپورت نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.