یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

میرزا نجف آشنای نهاوندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: ایران - همدان - نهاوند
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
وی در کتابت ممتاز و در زمرهٔ منشیان شاهزاده محمود میرزا قاجار ، پسر چهاردهم …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: ایران - همدان - نهاوند
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
وی در کتابت ممتاز و در زمرهٔ منشیان شاهزاده محمود میرزا قاجار ، پسر چهاردهم فتحعلی شاه بود. و شاهزادهٔ مذکور در "تذکرهٔ" خود از کمال خط نستعلیق او تعریف نموده است و چند شعر از او نوشته است.